O projektu

Online kurzy

"Projekt Čas je mozek vznikl v reakci na nedostatečnou schopnost laiků rozeznat příznaky cévní mozkové příhody, která přitom ročně potká až 15 milionů lidí na celém světě. I přes vynikající úroveň českého systému péče o pacienty s mrtvicí totiž u nás každý den umírá 28 lidí a to jen proto, že se nedostanou včas k odborníkům.

Začněte dnes